Næringsforeninger

Trondheim, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Skaun er organisert i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Indre Fosen inngår i Næringsalliansen i Fosen.

Stjørdal deltar i Stjørdal næringsforum.

Orkland er med i Orkladal næringsforening.