Næringsforeninger

Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Skaun er organisert i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Rissa og Leksvik inngår i Næringsalliansen i Fosen.

Stjørdal deltar i Stjørdal næringsforum.

Orkdal er med i Orkladal næringsforening.

Mer stoff kommer.