Næringsrådet

Næringsrådet er etablert for å gjennomføre tiltak vedtatt i Strategisk næringsplan og Verdiskapingsstrategien. Rådet består av representanter fra henholdsvis FoU, næringsliv og offentlig sektor.

•    Ledere ved NTNU og Sintef representerer FoU-miljøene.
•    Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO Trøndelag, Stjørdal næringsforum og Orkland Næringsforening møter for næringslivet.

Næringsrådet legger fram forslag til to-årige handlingsplaner for regionrådet i Trondheimsregionen.

Medlemmer
Berit Rian, adm. dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen (leder  av Næringsrådet)
Anna Cesilie Brustad Moe, seniorrådgiver NHO Trøndelag
Jon Uthus, daglig leder Stjørdal Næringsforum
Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping NTNU
Øyvind Skogvold, forskningsleder Sintef
Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune
Carl-Erik Midttun, fylkesdirektør Trøndelag fylkeskommune
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune
Stein Ivar Strøm, avdelingsleder innovasjon Norge
Ståle Vaag, daglig leder Orkland Næringsforening
Petter Lindseth, kommunedirektør Skaun kommune
Ingvill Kvernmo, kommunedirektør Orkland kommune
Kristian Dahlberg Hauge, nærings- miljø- og samferdselsdirektør Trondheim kommune
Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør Midtre Gauldal kommune

Sekretariat
Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen
Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune

Kontakt
Leder av Næringsrådet: Berit Rian (tlf: 95 03 18 85)
Daglig leder Trondheimsregionen: Bård Eidet (tlf: 91 69 57 90)