Næringsrådet

Næringsrådet er etablert for å gjennomføre tiltak vedtatt i Strategisk næringsplan. Rådet består av representanter fra henholdsvis FoU, næringsliv og offentlig sektor. Rådet møtes fem ganger i året.

•    Ledere ved NTNU og Sintef representerer FoU-miljøene.
•    Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO Trøndelag og Stjørdal næringsforum møter for næringslivet.

Næringsrådet legger fram forslag til to-årige handlingsplaner for regionrådet i Trondheimsregionen. Handlingsplanene springer ut av mål og strategier i Strategisk næringsplan.

Medlemmer
Berit Rian, adm. dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen (leder  av Næringsrådet)
Anna Cesilie Brustad Moe, seniorrådgiver NHO Trøndelag
Jon Uthus, daglig leder Stjørdal Næringsforum
Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping NTNU
Lisbeth Øyum, seniorforsker SINTEF Digital
Vigdis Harsvik, direktør Innovasjon Norge
Jan Yngvar Kiel, rådmann Skaun kommune
Katrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune
Morten Wolden, kommuendirektør Trondheim kommune
Carl-Erik Midttun, rådmann Malvik kommune
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune

Sekretariat
Astrid Haugslett, prosjektleder Strategisk Næringsplan
Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen
Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune

Kontakt
Leder av Næringsrådet: Berit Rian (tlf: 95 03 18 85)
Daglig leder Trondheimsregionen: Bård Eidet (tlf: 91 69 57 90)
Prosjektleder for strategisk næringsplan: Astrid Haugslett (tlf: 90 59 80 58)