Næringsrådet

Næringsrådet er etablert for å gjennomføre tiltak vedtatt i Strategisk næringsplan. Rådet består av representanter fra henholdsvis FoU, næringsliv og offentlig sektor. Rådet møtes fem ganger i året.

•    Ledere ved NTNU og Sintef representerer FoU-miljøene.
•    Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO Trøndelag og Stjørdal næringsforum møter for næringslivet.

Næringsrådet legger fram forslag til to-årige handlingsplaner for regionrådet i Trondheimsregionen. Handlingsplanene springer ut av mål og strategier i Strategisk næringsplan.

Medlemmer
Berit Rian, adm. dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen (leder  av Næringsrådet)
Jon Uthus, NHO Trøndelag
Torstein Mørseth, Daglig leder Stjørdal Næringsforum
Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner NTNU
Tore Nilssen, Forskningssjef teknologi og samfunn SINTEF
Vigdis Bolås, Rådmann Rissa kommune
Kathrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune
Carl-Erik Midttun, rådmann Malvik kommune
Morten Wolden, rådmann Trondheim kommune

Sekretariat
Astrid Haugslett, Prosjektleder Strategisk Næringsplan
Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen
Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune
Trude Marian Nøst, direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommne (fra 1/1 2018)
Aage Schei, Næringssjef Orkdal kommune

Kontakt
Leder av Næringsrådet: Berit Rian (tlf: 95 03 18 85)
Daglig leder Trondheimsregionen: Bård Eidet (tlf: 91 69 57 90)
Prosjektleder for strategisk næringsplan: Astrid Haugslett (tlf: 90 59 80 58)