Prosjekter for økt verdiskaping

Handlingsplanen omfatter en rekke prosjekter som skal bidra til å nå målene i Strategisk næringsplan/Verdiskapingsstrategien. Her er noen av prosjektene:

Forskere ut i bedrift
Bedriftene våre får hjelp av forskere eller forskerteam for å styrke arbeidet med innovasjon. Sintef administrerer ordningen på vegne av Trondheimsregionen. Det er et mål at alle bedrifter får besøk av forskere, og at det inngås et minimumsantall avtaler om langsiktig samarbeid.

Studenter ut i bedrift
Trondheimsregionen gjør næringslivet vårt kjent med NTNU Bridge, Eksperter i team og andre ordninger der bedrifter kan knytte bånd til og dra nytte av kunnskapsmiljøene. Dette er vinn-vinn: Næringslivet får hjelp og studentene finner spennende oppdrag. Trondheimsregionen gir for øvrig reisestøtte til studenter som vil ta prosjektoppgaver i kommunene utenfor Trondheim.

Ungt Entreprenørskap – gründerskap i skolen
Trondheimsregionen går inn med penger for å kurse lærerne i UEs programmer. Målet er mer entreprenørskap i alle skolene, siden forskning tyder på at programmene fører til at elevene blir inspirert, får økt selvtillit og at flere starter egen  virksomhet. Antall UE-aktiviteter i barneskolene våre er mer enn doblet siden samarbeidet startet i 2012/13. Les: Se hvem som sår flest gründerfrø.

Tar tempen på teknobransjen
Ved å bidra til den årlige Impello-analysen sørger Trondheimsregionen for å kartlegge utviklingen i teknologimiljøene våre: Antall bedrifter, antall sysselsatte, vekst, lønnsomhet mv. Ett mål er som kjent å kommersialisere mer teknologi og å doble antall bedrifter og ansatte innen 2025.

Fortelle suksesshistorier
Ved å vise fram suksesser innen næringsliv og forskning gjør vi regionen mer attraktiv samtidig som beslutningstakere og folk flest i regionen blir mer bevisst på kvalitetene våre. Trondheimsregionen produserer videoer som forteller slike suksesshistorier. Se videoer her.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Et sted der utlendinger som kommer til regionen for å jobbe kan møte Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Utlendingsdirektoratet på en gang. SUA er nå opprettet. Et annet aktuelt tiltak er å opprette et godt tilbud om norskundervisning til partnerne til innvandrere med høy kompetanse. Det øker muligheten for at attraktiv arbeidskraft blir lenge.

Rekruttering
Systematisk arbeid for å rekruttere kompetanse startet i 2022 med etablering av nettstedet WorkinTrondheim. Dette prosjektet skal utvikles videre.