Trondheimsregionen: Et godt sted for de smarte

Nå kan du laste ned en presentasjon om Trondheimsregionen: Smartinger og suksesser.

NTNU energiløypa

Presentasjonen er et streif inn i en verden av forskere, gründere og oppfinnere. Dette er vår verden i Trondheimsregionen, likevel er store deler av den ukjent også for mange av oss som bor her. (Bilde fra energiløypa på NTNU/foto: NTNU).

Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser plasserte Trondheim ettertrykkelig i vitenskapens verdenselite. Hjerneforskerne og teamet deres befinner seg her fordi dette er en region befolket av gode hoder, med en kultur for å dyrke kunnskap og finne banebrytende løsninger på store utfordringer.

Kunnskapsmiljøene våre skaper velstand, bekjemper sykdommer og utvikler grønn teknologi som skal redde kloden fra ødeleggende oppheting.

Presentasjonen består av to deler:
1. Fakta om Trondheimsregionen som organisasjon og geografisk område, med vekt på forsknings- og utviklingsmiljøene.
2. Konkrete eksempler på hva forskere, gründere og oppfinnere i denne regionen har skapt ved hjelp av ny kunnskap. Noen få eksempler:

Ultralyd som både redder og bidrar til å skape liv.
Ideer rundt olje- og gassutvinning som gjorde Norge til et av verdens rikeste land.
Ørsmå databrikker til mobiltelefoner og annet teknisk utstyr over hele verden.
Kunnskapsbiter som skapte GSM-teknologien (feltarbeid i Orkdal!).
Viten som gjorde det mulig å bygge den største konstruksjonen mennesker har flyttet på.
Den norske roboten.
Søketeknologi så rask at Microsoft kjøpte den.

Alle kan fritt bruke presentasjonen slik den er, eller plukke deler av den, for å fortelle hva som kjennetegner regionen vår: Kunnskap og teknologi som bygger framtidas Norge.