Ta litt tid til 42 tettsteder

Utsikt til Byneset og flere tettsteder. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA
Utsikt over Byneset og flere tettsteder. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA

Tekst: Tormod Igelø Ellingsen/Trondheimsregionen

Vi snakker mye om befolkningstall i kommunene og regionen. Men – har du tenkt over hvilke tettsteder som ligger i Trondheimsregionen? La oss kose oss litt med statistikk over det SSB definerer som tettsteder.

Vet du…

  • at det er ni tettsteder i Trondheim og hvilke det er?
  • hvor tettstedet Malvik sine 768 innbyggerne utenfor Malvik kommune bor?
  • hva som er Trondheimsregionens minste tettsted med 211 innbyggere?
  • hva Indre Fosen og Orkland har felles hva tettsted angår?

Kommunenes tettsteder

Disse tallene er fra 2022. Oppdaterte tettstedstall fra 2023 har ikke kommet per februar 2023.

Orkland kommune

Selbekken (Lensvik) 426
Løkken 1 255
Storås 292
Meldal 628
Orkanger/Fannrem 8 890
Svorkmo 302
Orkland kommune total 18 600 (11 793 i tettsted, 6 807 utenom tettsted)

Indre Fosen

Råkvågen 211
Rissa 1 208
Stadsbygd 294
Vangsåsen (Uddu i Rissa) 258
Leksvik 1 118
Vanvikan 724
Indre Fosen kommune totalt 9 878 (3 813 i tettsted, 6 065 utenom tettsted)

Stjørdal

Hegra 980
Skatval 959
Stjørdalshalsen 13 378
Hell 1 836
Prestmoen 372
Stjørdal totalt 24 423 (17 525 i tettsted, 6 898 utenom tettsted)

Malvik

Muruvik 452
Hommelvik 5 800
Malvik 7 150 (768 av disse bor i Trondheim kommune)
Malvik kommune totalt 14 487 (12 364 i tettsted, 1 853 utenom tettsted) 

Skaun

Eggkleiva 230
Buvika/Ilhaugen 3 157
Børsa 1 758
Viggja 356
Skaun kommune totalt 8 368 (5 501 i tettsted, 2 867 utenom tettsted)

Melhus

Melhus 6 957
Kvål 437
Ler 684
Lundamo 1 114
Hovin 796
Korsvegen 594
Storsand (Rye/Søberg) 471
Melhus kommune totalt 17 229 (11 053 i tettsted, 6 176 utenom tettsted)

Midtre Gauldal

Støren 2 306
Soknedal 282
Midtre Gauldal kommune totalt 6 077 (2 588 i tettsted, 3 489 utenom tettsted)

Trondheim

Trondheim 194 860
Trolla 559
Spongdal 530
Ringvål 437
Langørjan 588
Bratsberg 371
Nypan 878
Klæbu 3 424
Tanem 1 295
Trondheim kommune totalt 211 106 (202 942 i tettsted, 8 164 utenom tettsted)

Hva med byene?

Det er altså 42 tettsteder i Trondheimsregionen. Noen tettsteder er også byer, men de er det naturlig nok færre av; Trondheim, Stjørdal(shalsen) og Orkanger har bystatus. Trondheimsregionen har per tredje kvartal 2022 310 168 innbyggere. 266 579 av disse bor i tettsteder og 43 589 bor utenom tettsteder. Det betyr at nesten 86 prosent av innbyggerne i Trondheimsregionen er tettstedsfolk. Det er høyere enn Trøndelagsgjennomsnittet (75.5 prosent) og noe høyere enn landsgjennomsnittet (82,67 prosent).

Kart over Trondheimsregionens tettsteder

Trykk på denne firkanten hvis kartet er lite på skjermen:

Og – om du ikke fikk med deg svarene på spørsmålene øverst i artikkelen:

  • De ni tettstedene i Trondheim er altså Trondheim by, Trolla, Spongdal, Ringvål, Langørjan, Bratsberg, Nypan, Klæbu og Tanem.
  • De 768 innbyggerne i tettstedet Malvik bor i forlengelse av Vikhammer/Hundhamaren/Saksvik-bebyggelsen, i området Være og Væretrøa som ligger i Trondheim kommune.
  • Trondheimsregionens minste tettsted er Råkvåg i Indre Fosen, med 211 innbyggere.
  • Fordelingen av antall tettsteder per kommune er slik: Trondheim (9), Melhus (7), Orkland (6), Indre Fosen (6), Stjørdal (5), Skaun (4), Malvik (3), Midtre Gauldal (2). Orkland og Indre Fosen har altså like mange tettsteder.