Utsikt til Byneset og flere tettsteder. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA

Utsikt til Byneset og flere tettsteder. Foto: Tormod Ellingsen/CC BY-SA