Velkommen til en varmere verden

Klimaendringene forandrer alt – både kommuner og private virksomheter. Hvor godt rustet er vi? Hvem taper? Hvem klarer å utnytte de nye mulighetene som også vil åpne seg?

Technoport er både teknologisk lek og dypt alvor. Fra en tidligere konferanse.

Konferansen Technoport 2020 byr på et stjernelag av foredragsholdere på Clarion Brattøra 25. mars. Årets tema er klimarisiko og klimaomstilling.

Et hett bakteppe
Klimaet endrer seg, og endringene vil fortsette i lang tid. Selv om det skulle lykkes å stoppe den globale oppvarminga på 1,5-2 grader, vil tilværelsen bli annerledes enn slik vi kjenner den.

  • Farlige hetebølger rammer store deler av verdens befolkning jevnlig.
  • Flere hundre millioner byboere mister tilgangen til rent vann.
  • Arter dør ut, noe som blant annet påvirker produksjonen av mat.
  • Havet stiger, og i Norge vil vi få mer ekstremvær som skader infrastruktur og boliger.

Samtidig vil trolig etterspørselen etter norske landbruksprodukter, fisk og annen sjømat øke.
Det samme gjelder norsk teknologi.

På Technoport 2020 er emnet todelt:
– Hvordan beskytte oss best mulig mot risiko og skader.
– Hvordan skape ny, sunn næring som følge av et hetere klima.

Nyskaperne er her
Reza Hezari med selskapet Inrigio er et eksempel på innovatører som allerede har tilpasset seg. Hezari konverterte sømløst fra olje til rent vann da prisen på olje og gass falt brått. Se film om Mannen som gir verden vann.

Reza Hezari er blant pionerene innen teknologisk klimaomstilling. Kunnskapsmiljøene i Trondheimsregionen ligger i front.

Dette skriver Technoport selv om konferansen:
«Klimaendringene er ikke lenger et spørsmål, men vår virkelighet. De enorme konsekvensene vil forme og endre alle deler av samfunnet i overskuelig fremtid. Tiden er inne for å stille spørsmålet: Er vi virkelig klare for det som kommer? Utvikler og investerer vi i den riktige teknologien? Er din virksomhet motstandsdyktig mot klimaendringene? Er fremtiden vår? Kort sagt: Klimarisiko er en av de største ukjente faktorene akkurat nå, og vi har ikke råd til å la det forbli slik.»

Mer om de enkelte tema:
1. Lokalsamfunn og infrastruktur
Klimaendringer vil sette våre lokalsamfunn og byer på prøve. Hvordan kan teknologi hjelpe oss med å håndtere ekstreme hendelser som flom og hetebølger?
2. Ressurser
En voksende befolkning og økte temperaturer betyr at vi risikerer knapphet på en rekke ressurser. Hvordan kan teknologi bidra til å trygge tilgangen vår til viktige ressurser?
3. Mennesket
En varmere verden vil endre hverdagen vår. Det er på tide å oppdatere våre data og vår kunnskap for å sikre at vi utvikler de rette løsningene.
4. Sikkerhet
Klimaendringer vil utløse store, globale endringer innen geopolitikk, migrasjon, markeder og hvor folk kan bo og leve. Hvordan kan teknologi hjelpe oss med å forutse og forhindre store katastrofer og konflikter?

700 deltok på Technoport 2019. Deltakere og innledere kom fra 12 nasjoner.

Technoport er en non-profit medlemsorganisasjon som har som formål å fremme forskningsbasert utvikling av teknologi. NTNU, Sintef og Trondheimsregionen er blant medlemmene.

Det fremste av foredragsholdere fra inn- og utland venter deltakerne på Technoport 2020.