Snart 275 000 i regionen – Skaun vokser fortest

Folketallet i Trondheimsregionen økte med 1 875 i tredje kvartal. Vi nådde 274 744 innbyggere. Skaun, Malvik og Stjørdal (bildet) har større prosentvis vekst enn Trondheim.

Flyfoto 20130912 25

De siste fire kvartalene har Trondheimsregionen fått nesten 4 000 flere innbyggere. Normalt vokser Trondheim alene med ca 3 000 i året, men dette har vært litt lavere nå. Delvis skyldes det et etterslep i registrert utvandring.

Trondheim, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik har hatt relativt stor netto innvandring. Den har avtatt litt. Skaun har kraftig vekst fra innenlands innflytting. Også Malvik vokser nå via netto innflytting fra andre kommuner, etter å ha hatt netto utflytting i en periode.

I Klæbu har det gått motsatt vei: Fra netto innflytting til større netto utflytting.

Trondheimsregionen vokste minst av storbyregionene siste fire kvartal med 1,4 prosent. Stavangerregionen vokste fortest med 2 prosent. Av storbyene uten omland vokste Oslo og Bergen mer enn Trondheim.

Les mer i rapport om utviklinga for tredje kvartal.

Her er oppdatert tabell for kommunene våre etter prosentvis vekst de siste fire kvartal:

Kommune

Vekst siste år
Folketall

Skaun

3,5 prosent 7 341

Malvik

2,5 13 312

Stjørdal

1,7 22 667

Trondheim

1,3 181 513

Melhus

1,3 15 810

Orkdal

1,1 11 628

Midtre Gauldal

1,1 6 322

Klæbu

0,4 5 978

Leksvik

0,4 3 530

Rissa

0,1 6 643