Offentlige tjenester 2040

Prognose: Kommunene våre må investere 57 milliarder

Prosjektet beregner hvor store investeringer kommunene i regionen må gjøre i bygg, idrettsanlegg og kirkegårder fram til 2040, og hvor mye areal dette vil kreve. De ni kommunene utenfor Trondheim må investere 17,5 milliarder kr. dersom prognosen slår til. Arealbehovet er på 1000 dekar, omtrent som hele Midtbyen.

For Trondheim er det gjort en utvidelse med ti år for prosjektet Trondheim 2030 (se Tilleggsnotat med Trondheim). Trondheim kommune står foran investeringer på 40 milliarder kr., ifølge beregningene. Det gir en sum for hele regionen på mer enn 57 milliarder kr. fram mot 2040.

Generell folkevekst og langt flere eldre enn i dag er viktige årsaker til at regionen må bruke mye penger og plass. Prosjektet inneholder analyser for hver enkelt kommune. Du finner antatt behov for nye barnehager, skoler, sykehjem, omsorgsboliger, kulturbygg, kirkegårder og idrettsanlegg.

Vedlegg til rapporten: