Folketall: Vi kom oss bra gjennom korona

Fra Melhus, som får stadig flere innbyggere. Mange pendler. Snart kommer nye tog, billettprisen på toget blir halvert og hele kommunen får også bytakst for buss. Lundamo og Hovin har ikke hatt det før. Foto: Thor Nielsen.

Trondheimsregionen og Osloregionen vokste mest av storbyregionene i siste fire kvartal.
Melhus kommune fortsetter som  lokal vekstvinner.

Det viser nye folketall fra SSB. I andre kvartal 2021 isolert falt innbyggertallet både i Trondheimsregionen og i Trondheim by. Mye skyldes trolig at tidligere utvandring er registrert nå.

Restriksjoner som følge av viruset har påvirket innvandring og utvandring. Om siste fire kvartal:

  • Laveste netto tilflytting til Trondheimsregionen siden 2002.
  • Laveste netto innvandring til Trondheim siden 2004.

Det registrerte innbyggertallet i regionen falt med 894 i andre kvartal i år. Siste tolv måneder samlet gir imidlertid en vekst på 2410. I Trondheimsregionen var vi 305 882 ved utgangen av juni.

Regionene
Trondheimsregionen og Osloregionen hadde samme veksttakt (0,8 prosent), mot 0,7 i Stavanger- og 0,5 i Bergensregionen.

Storbyene
Trondheim by (1 prosent) vokser fremdeles markert raskere enn Bergen (0,5), Oslo (0,3) og Stavanger (0,2). Pandemien har hatt minst effekt hos oss.

Trøndelag
Samme mønster som før – veksten avtar jo lenger vekk du kommer fra Trondheim:

Trondheim + 1,0
Trondheimsregionen + 0,8
Regionen utenom Trondheim + 0,3
Resten av Trøndelag –  0,2

Kommunene våre
Melhus har ligget på veksttoppen ei tid, og fortsetter der sammen med Trondheim og Malvik. Skaun krympet siste fire kvartal, en ny og overraskende erfaring for en kommune som har fått mange flere innbyggere over tid. Nedgangen fortsetter for Indre Fosen.

Detaljer og lettlest grafikk her

Kommune
Vekst %
siste år
Vekst  siste år
Folketall 31.03.2021 
Melhus   1,2 %     196    17 034
Trondheim   1,0 %  2 083   207 415
Malvik   0,9 %     126    14 319
Orkland   0,5 %       89    18 351
Stjørdal   0,3 %       74    24 279
M. Gauldal – 0,2 %     – 13      6 222
Skaun – 0,4 %     – 34      8 336
I. Fosen – 1,1 %   – 111      9 926
Regionen   0,8 %  2 410   305 882