Best på jobbreiser: Vi slår Oslo, Bergen og Stavanger

Vi er best på trafikk. Trondheimsregionen knuser de andre storbyene i Norge: Her er folk klart mest fornøyd med hverdagsreisene sine, og vi står mindre i kø enn innbyggerne i og rundt Oslo, Bergen og Stavanger.

Sentrum22.05.12 002Det går fram av en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjennomført for NAF. NAF kaller resultatet Folkets Transportplan. Her er folkets dom:

Hvor fornøyd er du med hverdagsreisen din?
Trondheimsregionen:  69 prosent er svært eller meget fornøyd.
Bergen:                       59 prosent.
Stavanger:                  58 prosent.
Oslo:                           52 prosent.

Hvor stor del av reisetida står du i kø?
Trondheimsregionen: 13 prosent 
Oslo:                           15 prosent 
Bergen:                       17 prosent 
Stavanger:                  23 prosent

Hvor mange er forsinket annenhver uke eller oftere?
Trondheimsregionen: 23 prosent er ofte forsinket.
Bergen:                      26 prosent.
Stavanger:                 27 prosent.
Oslo:                          38 prosent.

Folks opplevelse av trafikken stemmer med faktiske målinger selskapet TomTom har gjort av reisetid i byene. TomTom bruker GPS for å se hvor mye seinere trafikken går i rushtid enn ellers.

Resultatene – forlenget reisetid i rush:
Trondheim: 38 prosent forsinkelse.
Bergen:       42 prosent.
Stavanger:  56 prosent.
Oslo:           75 prosent.

NAF har også spurt hvor mange som vil bytte fra bil til kollektiv dersom kollektivtilbudet blir bedre. Her er andelen lavest i Trondheimsregionen. Det kan ha sammenheng med at kollektivbruken allerede har eksplodert. I Trondheim var veksten 33 prosent fra 2009 til 2012. I pendlerregionen var bussveksten på 67 prosent i samme periode.

I første halvår i år fikk Trondheim 7 prosent flere kollektivreisende og i pendlerregionen ble det 10 prosent flere passasjerer på bussene. En kombinasjon av pisk og gulrot har endret reisevanene i Trondheimsregionen samtidig som folk flest er godt fornøyd. Biltrafikken har holdt seg stabil trass i stor folkevekst etter at bompunktene i Miljøpakken kom opp i 2010. Bussbruken tok av da Miljøpakken og fylkeskommunen satte ned takstene og gjorde tilbudet bedre.

En pendler som kjøper lange periodekort betaler ca 22-25 kroner per dag for å reise til/fra Trondheim (fordelt på 230 arbeidsdager).