Nye folketall: Nå øker Melhus mest

Melhus sentrum er i stadig vekst og endring. Mye har skjedd siden dette bildet ble tatt i 2014.

Trondheimsregionen fortsetter å vokse raskere enn de andre storbyregionene under pandemien. Trondheim har større veksttakt enn Oslo, Bergen og Stavanger.

Sju av åtte vokser
Melhus er vekstvinner blant kommunene i regionen de siste tolv månedene foran Trondheim og Malvik. Det viser tall for første kvartal 2021 fra Statistisk Sentralbyrå. Etter forrige kvartal var også Melhus på topp, da sammen med Malvik.

Alle kommunene i Trondheimsregionen har flere innbyggere enn før med unntak av Indre Fosen. I Indre Fosen fortsetter befolkningsnedgangen.

3000 flere på ett år
Trondheimsregionen har nå 306 776 innbyggere. Vi er nesten 3000 flere enn for ett år siden. Et stabilt fødselsoverskudd på ca 1200 og innenlands tilflytting på ca 1100 står for mesteparten av veksten. Innvandringa har gått ned som følge av Covid-19.

Vekstraten i Trondheimsregionen er 1 prosent mot 0,7 i Osloregionen, 0,7 i Stavangerregionen og 0,6 i Bergensregionen.

Nedgang utenfor storbyregionen
Veksttakten i regionen utenom Trondheim er på 0,5 prosent. Trøndelag utenom Trondheimsregionen har hatt en nedgang på 0,3 prosent. Storbyregionen er motoren i fylket.

Trondheim har nådd et folketall på 208 281. Vekstraten i byen det siste året er på 1,2 prosent.

Detaljer og lettlest grafikk her

Kommune
Vekst %
siste år
Vekst  siste år
Folketall 31.03.2021 
Melhus   1,4 %     234    17 009
Malvik   1,2 %     163    14 309
Trondheim   1,2 %  2 470   208 281
Stjørdal   0,4 %     102    24 291
Orkland   0,4 %       71    18 321
M. Gauldal   0,4 %       26      6 258
Skaun   0,2 %       19      8 362
I. Fosen  – 1,2 %   – 116      9 945
Regionen   1,0 %  2 969   306 776