Dette er byregionen med landets beste rykte


Trondheimsregionen har bedre omdømme enn Oslo, Bergen og Stavanger. Flere kan tenke seg å jobbe, bo og studere her enn i de tre andre storbyregionene.

Det viser Omdømmebarometeret for 2016. Fjorårets undersøkelse bekrefter tidligere målinger. Etterlatt inntrykk rundt omkring i landet er at vi er den mest attraktive regionen. Hovedfunn:

  • Flere kan tenke seg å jobbe her enn i de andre storbyregionene.
    Trondheim 32 %, Bergen 30, Oslo 26, Stavanger 19.
  • Flere kan tenke seg å bo her enn i de andre storbyregionene.
    Trondheim 37 %, Bergen 32, Oslo 25, Stavanger 17.
  • Flere kan tenke seg å studere her enn i de andre storbyregionene.
    Trondheim 32 %, Bergen 27, Oslo 25, Stavanger 20.

Vi oppfattes som suverene på teknologi
For første gang er folk spurt om hvilken region de forbinder med begrepet «teknologihovedstaden». Her gruser Trondheimsregionen all motstand –  enda mer overlegent enn det RBK gjorde i Tippeligaen i fjor:

71 prosent plasserer teknologihovedstaden i Trondheimsregionen.
15 prosent i Stavanger.
9 prosent i Oslo.
3 prosent i Bergen.

Best på noe, dårligst på noe
Undersøkelsen har mange underspørsmål. Som før skårer vi generelt høyt på tema teknologi og kunnskap, men dårligere på karrieremuligheter. Her ligger en utfordring i arbeidet med å rekruttere gode hoder for å utvikle lokalt næringsliv. Godt omdømme hjelper lite hvis folk likevel ikke flytter hit for å jobbe.

Trondheimsregionen er best av alle (etterlatt inntrykk) på blant annet:
* Mest nyskapende næringsliv
* Beste forskningsmiljøer
* Beste studiested
* Best og tryggest å vokse opp
* Best for fotgjengere og syklister
* Prioriterer miljø høyest

Trondheimsregionen har relativt dårlig etterlatt inntrykk på blant annet:
* Enkelt/vanskelig å starte egen bedrift
* Karrieremuligheter for begge i et par
* Transportforbindelser til utlandet
* Internasjonal orientering

Alle regionene har dårligere målt omdømme nå enn i tidligere undersøkelser uten at det er gitt noen sikker forklaring. Det innbyrdes styrkeforholdet, med Trondheim på topp, er nokså stabilt.

Les hele undersøkelsen: Omdømmebarometer 2016.