Veksten i Trøndelag skjer i Trondheim

Storbyen Trondheim står nå for 95 prosent av befolkningsveksten i Trøndelag og 89 prosent av veksten i Trondheimsregionen.

Trondheim vokste også raskere enn Oslo, Bergen og Stavanger det siste året. Veksttakten er mer enn dobbelt så høy som i Stavanger og Bergen. Storbyen er en motor i Trøndelag og Trondheim henter i stor grad nye innbyggere utenfor fylket.

De ni regionene i samarbeidet har nå nesten 295 000 innbyggere og vil snart passere milepælen 300 000. Det siste året har vi blitt drøyt 3000 flere. To tredeler av veksten er netto innflytting, en tredeler er fødselsoverskudd.

Trondheim og Skaun har størst veksttakt av de ni kommunene (1,5 prosent). Indre Fosen er eneste kommune med nedgang det siste året.

Osloregionen har overtatt igjen som storbyregionen som vokser fortest etter at vi har ligget på topp en stund:
Osloregionen: + 1,4 %
Trondheimsregionen: + 1,1 %
Stavangerregionen: + 0,9 %
Bergensregionen: + 0,6 %

Siste fire kvartal fikk Trøndelag utenom Trondheimsregionen færre innbyggere (minus 0,1 prosent).

Slik er utviklingen i kommunene våre:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall Siste kvartal Folketall 1/7 2019
Trondheim 1,5 prosent 2888     73 196 939
Skaun 1,5 prosent     121     53      8 305
Melhus 0,5 prosent    155     14    16 627
Malvik 0,6 prosent    117      33    14 083
Orkdal 0,6 prosent     69      46   12 124
Midtre Gauldal 0,5 prosent     30      14       6 256
Stjørdal 0,0 prosent      0      11    24 047
Klæbu 0,5 prosent    30      21       6 124
Indre Fosen – 1,8 prosent – 82      9       9 980

Mer informasjon om befolkningsutvikling her:

Endringer i folkemengden i regionen

Detaljer om Trondheim