Trondheim nr. 10 av 428 kommuner

Trondheimsregionen er rangert som nummer 6 av 77 regioner i Kommune-NM. Trondheim er den beste av våre kommuner med en 10.plass blant 428.

Trondheim er den tiende beste kommunen i landet, målt etter attraktivitet og vekstkraft for næringslivet.
Trondheim er den tiende beste kommunen i landet, målt etter attraktivitet og vekstkraft for næringslivet.

Selskapet Vista Analyse gjennomfører den årlige vurderingen av regioner og kommuner for NHO. En rekke kriterier skal samlet gi et bilde av den enkelte kommunes vekstkraft og attraktivitet for næringslivet.

Fem hovedindikatorer skiller mellom godt og dårlig i kommune-Norge:
1. Næringslivet – verdiskaping og nyetableringer.
2. Arbeidsmarkedet – sysselsettingsgrad/ledighet.
3. Demografi. Vekst og ung befolkning gjør kommunen godt skodd for framtida.
4. Kompetanse. En befolkning med god utdanning er bra for offentlig tjenestetilbud og bedriftenes konkurranseevne.
5. Kommunens økonomi.

Slik gikk det i 2014 – regioner først:
1. Akershus Vest (Asker og Bærum).
2. Nord-Jæren (bla. Stavanger og Sandnes.
3. Oslo.
4. Bergen.
5. Jæren.
6. Trondheimsregionen.

Trondheimsregionen består her av alle våre kommuner unntatt Midtre Gauldal, som NHO har pasasert i Oppdalsregionen (nummer 46 av 77). I tillegg har vi fått med Selbu og Meråker. Trondheimsregionen skårer høyt på kompetanse, demografi og kommuneøkonomi.

Trondheim skårer høyest av alle kommunene i Sør-Trøndelag, mens Stjørdal er best av kommunene i Nord-Trøndelag. Malvik, Klæbu og Melhus gjør det også godt som henholdsvis nummer 3, 4 og 5 i fylket.

Les mer om kommunen din og kommune-NM.

Sola kommune er vinneren nok en gang, foran Bærum, Stavanger, Asker og Oslo. De fem svakeste kommunene ligger alle i Nord-Norge. Nedenfor er er en tabell som viser våre kommuners plassering i Norge:

  10  Trondheim
  52 Stjørdal
 105 Malvik
 109 Klæbu
 115 Melhus
 150 Midtre Gauldal
 171 Orkdal
 176 Skaun
 212 Rissa
 329  Leksvik