Melhus sentrum (2)Vi har passert
280 000 innbyggere

1. juli bodde 280 054 personer i Trondheimsregionen. Skaun vokser fortsatt raskest av kommunene våre, mens Trondheim opplevde en sjelden nedgang i det registrerte folketallet i siste kvartal.

Melhus (bildet) gjorde et byks og nådde milepælen 16 000.

Innbyggertallet i regionen samlet økte med beskjedne 163 det siste kvartalet. Gjennom de siste 12 månedene var veksten 3338. Innvandringen avtar etter en periode med høy arbeidsinnvandring.

Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal har hatt negativ folkevekst det siste året.

Osloregionen (1,7 %), Stavanger- og Bergensregionen (begge 1,4 %) har vokst fortere enn Trondheimsregionen (1,2 %) det siste året.

Les mer om utvikling i folketall.

Tabellen rangerer kommunene etter vekstrate det siste året

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/1 2015
Skaun 2,2 prosent 166 21 7 712
Stjørdal 1,5 prosent 334 112 23 144
Trondheim 1,4 prosent 2601 – 196 185 341
Malvik 1,3 prosent 181 85 13 612
Klæbu 0,8 prosent 46 51 6 046
Melhus 0,7 prosent 104 99 16 000
Orkdal 0,4 prosent 49 20 11 741
Rissa -0,6 prosent -37 – 3 6 638
Midtre Gauldal – 0,9 prosent – 57 – 22 6 301
Leksvik – 1,4 prosent – 49 – 4 3 510