2019: Trondheim og Orkdal vokste raskest

Fra den nye kommunen Orkland med Elkem Thamshavn i front og kommunesentret Orkanger i bakgrunnen. Orkland har 18 127 innbyggere etter sammenslåing mellom Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord.

Trondheimsregionen gikk inn i 2020 med 303 053 innbyggere. Vi brøt 300 000-barrieren av to årsaker:

  • En folkevekst på 3597 takket være netto tilflytting og fortsatt fødselsoverskudd.
  • Nesten 6000 flere da Orkdal ble utvidet til Orkland ved årsskiftet. De nye innbyggerne kommer fra tidligere Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord.

Osloregionen hadde sterkere vekst (1,6 %) enn Trondheimsregionen (1,2 %) i 2019. Stavanger vokste også med 1,2 % mens Bergensregionen henger litt etter med 0,8 %.

Kommunene våre
Orkdal (før fusjonen til Orkland) vokste raskest etter storbyen Trondheim i fjor. Orkland er nå regionens tredje mest folkerike kommune med 18 217 innbyggere. Midtre Gauldal var den eneste av kommunene med nedgang i folketallet.

Trondheim passerte 200 000 da Klæbu fusjonerte 1. januar. Nytt folketall: 205 163.

Også Indre Fosen har litt flere innbyggere enn det den offisielle statistikken ved årsskiftet viser. Det skyldes at grenda Verrabotn i tidligere Verran kommune nå er en del av Indre Fosen. Nytt folketall: 10 084

Tabellen viser folketall etter fjerde kvartal 2019, altså før kommunesammenslåinger:

Kommune Vekst 2019 Vekst  antall Siste kvartal Folketall 1/1 
Trondheim   1,5 prosent 2 880       820   199 039
Orkdal   1,3 prosent     159         72     12 245
Skaun   1,1 prosent      94          17      8 325
Melhus   1,0 prosent     171         80     16 733
Malvik   0,8 prosent     108           7     14 148
Klæbu   0,8 prosent      48           5       6 124
Stjørdal   0,5 prosent     117         59     24 145
Indre Fosen   0,3 prosent       18         41      10 016
Midtre Gauldal  – 0,1 prosent     – 8         15       6 238

Detaljer om hver kommune her: Endringer i folkemengden