Vi er 292 668: Mange innflyttere – få fødsler

Trondheimsregionen nærmer seg 300 000 innbyggere, men lave fødselstall bremser veksten.


Rosenborg er seriemestre og Trondheim passerte 195 000 innbyggere.  Byen er godt over 200 000 sammen med Klæbu i 2020.

Trenger flere barn
3079 ble født i regionen de fire siste månedene. Færre babyer har vi ikke hatt siden 2004. Til gjengjeld er det høy innflytting, slik det har vært i over ti år.

I tredje kvartal økte innbyggertallet i de ni kommunene våre med 1410.

Storbyregionene
De siste fire månedene var veksten i Trondheimsregionen 1,1 prosent. Etter å ha hatt raskest vekst av storbyregionene en periode, er vi nå slått av Oslo (1,3 prosent). Stavanger og Bergen økte med henholdsvis 0,7 og 0,6 prosent.

Trondheim sto for 80 prosent av veksten i regionen. De åtte kommunene i regionen utenom Trondheim økte med 0,7 prosent, mens resten av Trøndelag har en vekst på 0,1 prosent.

Litt om kommunene
Skaun er tilbake på veksttoppen i Trondheimsregionen (1,7 prosent).
Trondheim passerte 195 000 innbyggere i tredje kvartal.
Malvik passerte for første gang 14 000.
Orkdal er nå oppe på topp tre i veksttakt over fire måneder.
Midtre Gauldal og Indre Fosen har hatt negativ vekst siste fire måneder.
Nylig sammenslåtte Indre Fosen står i fare for å falle under 10 000 innbyggere (10 012 nå).

Flere detaljer på sida om befolkning

Tabell som viser utvikling for kommunene:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall Siste kvartal Folketall 1/10 2018
Skaun 1,7 prosent   136     37      8 221
Trondheim 1,3 prosent 2602 1398
195 449
Orkdal 1,3 prosent   153     14    12 069
Melhus 0,9 prosent   154       5     16 551
Stjørdal 0,9 prosent   209       3    24 050
Malvik 0,7 prosent     93     14    14 007
Klæbu 0,1 prosent       9   – 11      6 083
Midtre Gauldal – 0,6 prosent  – 27       0      6 226
Indre Fosen – 0,8 prosent –  77   – 50     10 012