Velkommen til Indre Fosen (10 093)

Trondheimsregionen vokser fortsatt fortere enn Oslo, Bergen og Stavanger. Indre Fosen (bildet) har kommet med i statistikken med 10 093 innbyggere.

Regionen vår nådde et folketall på 291 125 ved utgangen av første kvartal 2018. Trondheim står for to tredeler av veksten i antall personer, men nesten som vanlig er det Skaun som vokser raskest.

Fødselstallene det siste året var de laveste siden 2005. Netto innflytting er fortsatt høy.

  • Trondheim nærmer seg raskt 200 000 innbyggere.
  • Stjørdal passerte 24 000.
  • Indre Fosen er med i statistikken for første gang siden Rissa og Leksvik slo seg sammen. Og for første gang siden 2014 har de to kommunene samlet (nå Indre Fosen) ikke nedgang i folketallet. Indre Fosen debuterer med nullvekst.

Trondheimsregionen samlet hadde en vekst på 1,3 prosent i siste fire kvartal.
Osloregionen: 1,2.
Bergensregionen: 0,6.
Stavangerregionen: 0,5.

Tabellen viser detaljer for de enkelte kommunene:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall
Siste kvartal Folketall 1/4 2018
Skaun 1,8 prosent  145  28      8 170
Trondheim 1,5 prosent 2 799 627   194 128
Stjørdal 1,4 prosent  340  42    24 006
Melhus 1,2 prosent  197  21    16 424
Malvik 0,9 prosent  120  – 26    13 932
Klæbu 0,8 prosent   50  26      6 120
Orkdal 0,8 prosent   90  63    11 996
Indre Fosen 0,0 prosent     2    4    10 093
Midtre Gauldal – 0,9 prosent  –59  10      6 235

Se mer på sida om befolkning