Trondheim vokser raskest i korona-året

Trondheim er storbyen i Norge som vokser hurtigst i et år preget av unntakstilstand i deler av næringsliv og offentlig sektor.

Teknologihovedstaden og sykkelbyen Trondheim er et attraktivt sted å flytte til. Trondheimsregionen er en drivkraft i Trøndelag.

Byens befolkning økte med 1638 i tredje kvartal. De siste fire kvartalene var veksten på 1,3 prosent. Trondheim har nå 207 015 innbyggere.

Et stort innenlands flytteoverskudd gir Trondheim og Trondheimsregionen høyere veksttakt enn Oslo, Bergen og Stavanger i 2020. Det  oppveier for de laveste fødselstallene siden 2003 og den laveste innvandringen siden 2007.

Av de andre kommunene i regionen har Melhus høyest vekst, marginalt lavere enn Trondheim. Indre Fosen er eneste kommune med nedgang i folketallet siste fire kvartal. Indre Fosen bikket under magiske 10 000.

Trondheimsregionen samlet har nå 305 272 innbyggere. Det gir en vekst det siste året på 1,1 prosent. Til sammenligning økte de andre storbyregionene slik: Oslo 1,0 prosent, Stavanger 0,9 prosent og Bergen 0,6 prosent.

Trøndelag utenom Trondheimsregionen har hatt en nedgang i folketallet på 0,4 prosent de siste fire kvartalene.

Detaljer og lettlest grafikk her: Befolkningsendringer

Kommune
Vekst
prosent
siste år
Vekst  siste år
Vekst siste kvartal
Folketall 01.10.2020 
Trondheim   1,3 %  2 677     1683   207 015
Melhus   1,3 %     217         32     16 870
Malvik   0,8 %     111         59     14 252
Orkland   0,8 %        *         38     18 300
Skaun   0,8 %      69           7       8 377
Stjørdal   0,5 %     124           5     24 210
Midtre Gauldal   0,4 %      26          14       6 249
Indre Fosen  – 0,4 %       **      – 38       9 999
Regionen   1,1 %  3 824     1800   305 272

* Utelatt pga kommunesammenslåing
** Utelatt pga endret kommunegrense