UE: Skolebarn lærer om kommunene sine

Stadig flere skoleelever i Trondheimsregionen lærer om hva næringsliv og arbeidsliv betyr for stedet der de bor. Rett før høstferien sto Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn» på timeplanen ved Grøtte skole i Orkdal og Stavset i Trondheim.

Grøtte 03 10 13
Ordfører Gunnar H. Lysholm (bildet) var med på en del av undervisninga i Orkdal. – Mann uten smil kan ikke drive butikk! sa ordføreren til 5.klassingene.

Greta K. Stegavik fra Koteng Eiendom ga tips og råd til elevene på Stavset. De skulle finne ut hva de kunne gjøre med et tomt butikklokale. Svømmehall? Dyrepesjonat – eller kanskje et lekeland?

Trondheimsregionen betaler for og oppmuntrer til at kommunene bruker Ungt Entreprenørskaps tilbud. Formålet er å gi barn og ungdom mer kunnskap om hvordan eget lokalsamfunn henger sammen, og samtidig stimulere selvtillit, kreativitet og gründerånd.

«Vårt lokalsamfunn» er ett av mange opplegg. Akkurat dette er tilpasset 5.klassinger, og det går som en ordførerstafett gjennom Trondheimsregionen:

– Et godt utgangspunkt for samarbeid mellom skole og arbeidsliv, slo ordfører Terje Bremnes Granmo fast før han sendte stafettpinnen videre.

– Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning fungerer, sa ordfører Jarle Martin Gundersen i Klæbu.

– Jeg håper dette bygges videre på og blir et etablert og fast tilbud til for alle 5.klassinger i kommunen, oppsummerte ordfører Gunnar H. Lysholm i Orkdal, før han overlot pinnen til Melhus.

Les mer om Ungt Entreprenørskap i Trondheimsregionen.

Stavset-11013-3 largeDette er Ungt Entreprenørskap.


Til høyre elever fra Stavset skole i Trondheim som lette etter smarte ideer for å få aktivitet i et tomt butikklokale.

Programmet «Vårt lokalsamfunn» skal ta elevene med på en oppdagelsesferd på stedet der de bor. Opplegget skal gi kunnskap om hva arbeidsliv og næringsliv betyr for trivsel og velferd på hjemstedet. Tanken er også å øke forståelsen for hva hver enkelt kan gjøre for at lokalsamfunnet skal bli et godt sted for alle.