Ungt Entreprenørskap: Alle kommunene er med

Bruken av programmene til Ungt Entreprenørskap har tatt av i 2013. Alle kommunene har nå med elever. Særlig Malvik og Stjørdal satser på gründer-inspirert undervisning i skolen. 

Klæbu, Midtre Gauldal og Orkdal kom med i år. Antall elever som deltok på aktiviteter økte fra 3 029 i 2012 til 4 096 i år.

Kommunevis oversikt over antall elever som har vært med. 2013-tallene kan øke:

Kommune 2012 2013
Trondheim 2 323 2 399
Stjørdal 512 790
Malvik 154 507
Klæbu 0 98
Skaun 5 97
Rissa 10 75
Orkdal 0 45
Melhus 15 35
Midtre Gauldal 0 35
Leksvik 10 15
Totalt 3 029 4 096

433 ansatte i skolene har deltatt på kurs, seminar eller fått informasjon på annen måte. Totalt 53 skoler i regionen har vært med på aktiviteter.

Trondheimsregionen samarbeider med den frivillige organisasjonen Ungt Entreprenørskap og gir økonomisk støtte som gjør det lettere for kommunene å bruke tilbudet. Les mer om samarbeidet her.

Forskning tyder på at programmene gir følgende effekt:

  • Flere starter egen bedrift.
  • Flere vender tilbake til hjemkommunen etter endt utdanning.
  • Flere trives med undervisning, og får økt motivasjon på skolen.