Dette skal Trondheimsregionen gjøre i 2014

Utviklingsplanen for 2014 forteller hva Trondheimsregionen skal gjøre neste år. En av mange oppgaver er å følge opp politikerbesøket ved NTNU og SINTEF (bildet under) i mai. Hvordan skal kommunene nyttiggjøre seg besøket, og knytte sterkere bånd til studenter og ansatte ved  kunnskapsmiljøene? Les hele utviklingsplanen.

NTNU31.05.13 1 GOH

Noen få stikkord for 2014:

Strategisk næringsplan:

  • Intensivere arbeidet med å trekke FoU-basert virksomhet til kommunene.
  • Lage base for næringsområder i regionen.

Interkommunal arealplan rulleres:

  • Arbeide med utviklingsmønstre for boligbygging – hvor bygge og hvordan?
  • Utrede framtidige kollektivsystemer.
  • Samlet markedsføring av næringsarealer i regionen.

Kommunikasjon:

  • Omdømmekampanje sammen med NTNU, SINTEF, HiST og næringslivet er det store enkeltprosjektet.