Brev om tak på bompenger

Trondheimsregionen vedtok enstemmig i møtet på Melhus 14.februar å be sentrale myndigheter bidra til at:

1. Staten øker sin andel i viktige vegprosjekt.

2. Det innføres ordninger som gir rabatt for dem som må passere gjennom flere forskjellige bomsystemer.

Trondheimsregionen har nå sendt brev om vedtaket til Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen og Jernbaneverket i Midt-Norge, NSB region nord, AtB og Miljøpakken. Les brevet her.

Trafikk bom

Fra Trondheim. Bompenger fra Miljøpakken vrir folks reisevaner fra bil til kollektiv og sykkel. Miljøpakken har månedstak, men er bare ett av fire bompengeprosjekt i Trondheimsregionen. Snart er det sju.

Politikerne ønsker også konkret dokumentasjon på hvor stor belastning bompenger gir biltrafikken i regionen nå og i framtida, og hvordan satsing på kollektiv kan redusere kostnadene for folk.

I Miljøpakken blir det nå innført bompengetak slik at ingen betaler for mer enn 110 passeringer i løpet av en måned. Dette hjelper imidlertid ikke reisende som krysser flere bomprosjekt, som E6 Trondheim-Stjørdal og E39 Klett-Orkanger.

Snart kommer også en rekke bommer på E6 Melhus-Oppland grense. To nye bommer i/ved Klæbu kommer samtidig med at Miljøpakken utvider sitt system. Klæbu-bommene skal finansiere bedre fylkesvei 704.

Nesten 200 kr Støren-Værnes
Ett eksempel: Støren-Klett med personbil vil koste 100 kr. Gjennom Trondheim (Miljøpakken) kommer i tillegg 26 kr. E6 Trondheim-Stjørdal koster 64 kr. Sum: 190 kr i bompenger Støren-Værnes.

Beløpet blir litt lavere med forhåndsbetaling og utenfor rushtid (Miljøpakken). Ett tema i debatt om rabatt er om ordninger skal favorisere dem som reiser sporadisk over lange strekninger –  og/eller de som kjører ofte, men kortere.

Strid om Trondheim-Stjørdal
På E6 Trondheim-Stjørdal ønsker nå Stjørdal og Malvik kommuner å forlenge innkreving for å finansiere fire felt mellom tunnelene når det likevel kommer EU-krav om doble tunnelløp. Andre kommuner mener bompengegrensa er nådd.

Fosen har sitt eget bomsystem. I tillegg kommer bommer på den såkalte Lakseveien i Orkdal og Snillfjord.

Orkdal kommune arbeider for enda et bomprosjekt for å sikre nytt vegsystem når Orkanger trolig blir ny regionhavn med økende tungtrafikk fra flere kilder: Havna, Lakseveien (økt produksjon), Ørland (kampflybasen), ny E39 og  lekkasje av tungtrafikk som vil unngå Gauldalen pga nye bommer der.

Et tungt kjøretøy vil spare ca 400 kr i bompenger på å kjøre via Meldal/Orkdal i stedet for Gauldalen.