Folketall 2015: Mest vekst i Malvik og Stjørdal

Malvik og Stjørdal (bildet) hadde sterkere vekst i folketallet enn Trondheim i løpet av 2015. Malvik er vekstvinner etter at Skaun lenge økte med rakettfart. Totalt bodde 282 569 personer i Trondheimsregionen ved årsskiftet.

Stjørdal (3)

Noen andre poeng fra statistikken:

 • Leksvik snudde nedgang i 2014 til pluss i 2015.
 • Rissa og Midtre Gauldal var eneste kommuner i regionen med nedgang i folketallet i 2015.
 • Skaun har flatet ut etter fire år med fra 2,7 til 3,7 prosent vekst.
 • Klæbu gjorde motsatt et hopp i fjor etter fire år med lav vekst.

Mer overordnet:

 • Trondheim vokste med 1,3 prosent – mot 1,0 prosent i resten av regionen.
 • Trøndelag for øvrig hadde en vekst på 0,4 prosent.
 • Regionen samlet økte med 3335 innbyggere i 2015, hvorav 2393 i Trondheim.
 • Fødselstallene var de laveste i regionen siden 2007.
 • Netto innvandring var den laveste siden 2005.
 • Innenlands innflytting økte og var på 784 i 2015.
 • Osloregionen økte mest av storbyregionene i fjor (1,6 prosent) foran Trondheimsregionen og Bergensregionen (begge 1,2 prosent). Stavangerregionen merker oljenedturen. Etter lang tid med kraftig økning i folketallet falt veksten i fjor ned til 1,0 prosent.

Tabellen viser kommunene våre rangert etter vekstrate i 2015:

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/1 2016
Malvik 1,8 prosent 240 22 13 738
Stjørdal 1,5 prosent 351 118 23 308
Trondheim 1,3 prosent 2393 485 187 353
 Klæbu 1,2 prosent 72 10 6 067
Skaun 1,1 prosent 87 44 7755
Melhus 1,1 prosent 180 40 16 096
Leksvik 0,7 prosent 25 7 3 531
Orkdal 0,5 prosent 57 29 11 779
Rissa – 0,5 prosent – 32 5 6 644
Midtre Gauldal – 0,6 prosent – 38 – 14 6 298