Vi er åtte kommuner med 303 000 innbyggere

Trondheim vokste raskest av de åtte kommunene våre det siste året. Trondheimsregionen økte mer enn resten av Trøndelag, som fikk en nedgang.

Trondheim har passert 205 000 innbyggere og i regionen er vi nå over 303 000. Trondheimsregionen er teknologihovedstad og et befolkningsmessig tyngdepunkt i Norge.

Dermed fortsetter de tungene trendene, viser tall for første kvartal 2020. Det pågår en langsomt fokevandring inn mot byene.

NB – nytt! På sida for befolkningsendringer finner du nå lettleste grafer som forteller om utvikling. Bruk piler i tabellene for å velge tema.

Noen nøkkeltall:
Trondheimsregionen hadde en tilvekst på 1,2 prosent det siste året. Det er litt mindre enn Osloregionen, likt med Stavangerregionen og mer enn Bergensregionen. Netto tilflytting utgjør langt mer enn fødselsoverskuddet.

Kommunerfiormen har gitt oss en ny og større kommune i Orkland (18 250 innbyggere med tidligere Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord) samtidig som Klæbu er innlemmet i Trondheim, som dermed passerte 200 000 med god margin. I tabellen under er kommunene våre plassert etter vekstrate siste fire kvartal.

Kommune Vekst siste år Vekst  antall Siste kvartal Folketall 1/1 
Trondheim   1,4 prosent 2 842       648   205 811
Skaun   1,1 prosent      91         18      8 343
Melhus   1,0 prosent     162         42     16 775
Orkland   0,9 prosent     159         33     18 250
Malvik   0,7 prosent     96         – 2     14 146
Stjørdal   0,6 prosent     153         44     24 189
Indre Fosen   0,2 prosent       90       – 23      10 061
Midtre Gauldal  – 0,2 prosent     – 10         – 6       6 232
Regionen   1,2 prosent  3 515       754   303 807