Nye folketall: Nå vokser Malvik fortest

Malvik (11)

1. oktober bodde 281 823 personer i Trondheimsregionen – drøyt 3000 flere enn for ett år siden. Malvik (bildet) har passert Skaun som den raskest voksende av kommunene i regionen. Men også Skaun har hatt sterkere vekst enn storbyen Trondheim de siste 12 månedene.

Samlet sett var folkeveksten i Trondheimsregionen siste år den laveste siden 2004. Veksten fordeler seg ganske likt på fødselsoverskudd og innflytting inkludert innvandring.

Siste kvartal gjorde Malvik et byks oppover mens raketten Skaun hadde en overraskende nedgang på en – 1 – fra 1.juli til 1.oktober. Det bygges fortsatt mye i Skaun. Trondheim passerte for første gang 186 000 innbyggere.

Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal har hatt negativ folkevekst det siste året selv om alle fikk en liten pluss siste kvartal.

De ni nabokommunene til Trondheim vioste med 0,8 % siste år. Resten av Trøndelag hadde en vekst på 0,5 %.

Osloregionen (1,6 %), Bergensregionen (1,3 %) og Stavangerregionen (1,2 %) har vokst fortere enn Trondheimsregionen (1,1 %) det siste året.

Les mer om utvikling i folketall.

Tabellen rangerer kommunene etter vekstrate det siste året

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/1 2015
Malvik 1,9 prosent 255 104 13 716
Skaun 1,3 prosent 99 – 1 7711
Stjørdal 1,2 prosent 272 46 23 190
Trondheim 1,2 prosent 2264 1527 186 868
Melhus 1,1 prosent 176 56 16 056
Klæbu 0,7 prosent 45 11 6 057
Orkdal 0,4 prosent 45 9 11 750
Rissa – 0,6 prosent – 43 1 6 638
Leksvik – 0,6 prosent – 20 14 3 510
Midtre Gauldal – 0,7 prosent – 43 11 6 312