Etter korona: Innvandringen øker

Trondheim og Trondheimsregionen vokser videre. Vi har passert 310 000 innbyggere for første gang. Innvandring er oppe på nivået fra før pandemien igjen etter en real dupp.

Populær by: Trondheim har høyere veksttakt enn Oslo, Bergen og Stavanger. Foto: Glen Musk.

Tilførsel av mer kompetanse utenfra er viktigere enn noen gang i ei tid da både bedriftene våre og offentlig sektor tørster etter arbeidskraft.

Detaljer og lettlest grafikk her

Et mulig koronarelatert hopp i fødselstall ser ut til å være over.

Noen momenter når folketall for første kvartal foreligger:

  • Regionen har vokst med 4033 på ett år. Omlandskommunene står for knapt ti prosent av dette (382).
  • Trondheim vokser fortsatt raskest av storbyene – målt over siste tolv måneder.
  • Osloregionen har nå litt sterkere vekstrate enn Trondheimsregionen. Stavanger- og Bergensregionen ligger bak.
  • Bortsett fra Trondheim, har Melhus og Orkland raskest vekst av kommunene våre.
  • Indre Fosen og særlig Midtre Gauldal sliter fortsatt med nedgang i folketall.
  • Trøndelag utenom Trondheimsregionen krymper litt.
Kommune
Siste 12 mdr
prosent
Siste 12 mdr
antall
Folketall
31.03.2022 
Trondheim   1,4 %  3 651   211 246
Melhus   1,1 %     248     17 197
Orkland   1.0 %     199     18 499
Malvik   0,8 %      95     14 429
Stjørdal   0,2 %       47     24 330
Skaun   0,2 %       14       8 381
Indre Fosen – 0,6 %     – 62       9 886
Midtre Gauldal – 2,8 %     –159       6 084
Regionen   1,1 %   4 033    310 052
Omlandskommuner   0,3 %      382      98 806