2021: Trondheim og Orkland vokste fort


Trondheimsregionen økte folketallet med over 3000 også i 2021. Orkland (bildet) fortsetter veksten etter etablering av ny industri. Detaljer og lettlest grafikk her.

Det ble 202 flere orklendinger i fjor, mens Midtre Gauldal mistet arbeidsplasser og 123 innbyggere.

Trondheimsregionen samlet
Året sett under ett var veksten på 1 prosent, det samme som Oslo, og mer enn Stavangerregionen (0,8) og Bergensregionen (0,5). Trøndelag utenom Trondheimsregionen hadde befolkningsnedgang i 2021.

Trondheim by
Er fortsatt motoren i regionen og i Trøndelag, og vekstvinner blant de fire storbyene i Norge.

Mini babyboom
Fødselstallene økte kraftig i 2021. Også innvandringen tok seg opp etter en korona-relatert nedgang i 2020.

Enkeltkommuner
* Orkland gjør kraftige byks etter etableringer som Isfjord Norway og Norsk Kylling.
* Skaun og Stjørdal opplevde at veksten stoppet opp.
* Indre Fosen og Midtre Gauldal måtte registrere merkbar nedgang i folketallet i 2021.

Endringer og resultat i 2021:

Kommune
Siste 12 mdr
prosent
Siste 12 mdr
antall
Folketall
01.01.2022 
Trondheim   1,4 %  2 901   210 496
Orkland   1,1 %     202     18 502
Melhus   1.0 %     174     17 123
Malvik   0,6 %      91     14 425
Stjørdal   0,0 %        4     24 287
Skaun – 0,1 %       – 7       8 360
Indre Fosen – 0,5 %     – 49       9 899
Midtre Gauldal – 2,0 %     –123       6 120
Regionen   1,0 %  3 193   309 212
Omlandskommuner   0,3 %      292      98 716