Trondheim krympet, men regionen vokser

Nye folketall viser at Trondheimsregionen fortsetter å vokse raskere enn de tre andre storbyregionene i Norge. Trondheim by hadde riktignok en liten, registrert nedgang i andre kvartal. Det har skjedd før også uten at trenden for vekst er brutt.

Stjørdal vokser jevnt og trutt (Foto: Carl-Erik Eriksson).

Nøkkeltall per 1. juli 2017:

  • Trondheimsregionen vokste med 1,4 prosent de siste fire kvartalene. Det er mer enn Oslo (1,3), Bergen (0,7) og Stavanger (0,4).
  • Regionen teller nå 287 532 innbyggere – 4000 flere enn for ett år siden.
  • Netto tilflytting er fremdeles høy, men fødselsoverskuddet siste fire kvartal er det laveste på ti år.
  • 79 prosent av veksten det siste året kom i Trondheim. Byen har fått drøyt 3000 flere innbyggere på ett år.
  • Regionens vekst utenfor Trondheim kommune var 0,9 prosent. Det er høyere enn Bergensregionen og Stavangerregionen inkludert storbyene.
  • Seks av kommunene våre har vokst det siste året, fire har nedgang i folketallet.
  • Skaun vokser raskest som vanlig. 207 flere innbyggere enn for ett år siden tilsvarer 2,6 prosent pluss.

 

Kommune Vekst siste år Vekst i antall
Siste kvartal Folketall 1/1 2017
Skaun 2,6 prosent 207 37 8 062
Trondheim 1,7 prosent 3 171 – 177 191 152
Stjørdal 1,3 prosent 308 76 23 742
Orkdal 1,1 prosent 124 21 11 927
Melhus 1,0 prosent 167 82 16 330
Malvik 0,9 prosent 120 67 13 879
Rissa – 0,2 prosent – 11 3 6 622
Klæbu – 0,2 prosent – 11 5 6 075
Midtre Gauldal – 0,5 prosent – 30 – 26 6 268
Leksvik – 0,9 prosent – 33 3 3 475

Se detaljer på sida for befolkningsstatistikk.