Ni kommuner samarbeider for å styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurranse. Regionen skal hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. Under finner du fem korte filmer om suksesshistorier i regionen vår. Se flere videoer på teknologihovedstaden.no

Itj for å skryt

The following is an excerpt.

Itj for å skryt, men… Trondheimsregionen har 36 000 studenter, 5000 forskere/universitetsansatte og en Nobelpris i medisin. Ikke noe annet sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny viten per

Les mer om kunnskapsmiljøene

Statistikk og prognoser

The following is an excerpt.

Hvert kvartal legger vi ut tabell- og figursamling for kommunene, Trondheimsregionen og øvrige storbyregioner. Her finner du trender for hver kommune fordelt på fødselsoverskudd, innenlands innflytting og innvandring.

Se statistikken

Strategisk næringsplan

The following is an excerpt.

Et verktøy for å øke verdiskapingen i Trondheimsregionen. Planen skal gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere virksomhet i framtida.

Les mer

Om oss/møter

The following is an excerpt.

Regionrådet i Trondheimsregionen består av alle ordførerne. Også opposisjonsledere og rådmenn møter. Disse møtene er åpne. Her finner du også referat fra møter i arbeidsutvalget, rådmannsforum og næringsrådet. Av og til samles alle politikerne.

Les alle møtereferater

Areal og transport

The following is an excerpt.

Vi samarbeider om arealbruk for å få en best mulig utvikling i hele regionen. Interkommunal arealplan (IKAP) skal bidra til lavere utslipp av klimagasser fra transport og vern av matjord mot nedbygging. Trondheimsregionen arbeider for vekst og boligbygging i alle kommuner.

Les mer om planlegging